Technical service

If you need to download files, you need to register as our member first ! đăng nhập / đã đăng ký

  • máy ảnh nhiệt bi-quang phổ
  • Camera hình ảnh nhiệt 2mp
  • cảm biến kép camera mạng nhiệt
  • Mặt Nhận Ra Máy Quét Nhiệt
  • Truy Cập Điều Khiển Nhận Dạng Khuôn Mặt Máy Quét Nhiệt
  • Cầm Tay Nhiệt
  • Đi Qua Cửa Nhiệt
  • ic19-2.0mp
  • ic19-2.0mp-h
  • ic19-2.0mp-h-4g
trang đầu tiên 1 2 >> trang cuối

Tổng cộng2 trang

tải về